Find a Grave

Totals

Total Graves: 2515

Total Adults Buried: 2030

Total Children Buried: 485

Totals for Jan 2021

Total Adults Buried This Month: 9

Total Children Buried This Month: 1

For the exact location of the grave, please click on the deceased’s name.

When searching by date, you must type in the exact date in the form of m/d/yyyy.

Search:
Sort by:
Total Records Found: 2515, showing 50 per page
Name of DeceasedDate of DeathBurial Date
Ousama Shakker Ghaibeh MD May 27, 2020 May 29, 2020
Ibrahim Kargbo May 25, 2020 May 28, 2020
Soofiya Nazarpourarabi.. May 26, 2020 May 27, 2020
Mehrmah R. Khan May 25, 2020 May 25, 2020
Atiat S. Hassan May 24, 2020 May 25, 2020
Azmi Dib El Haj.. May 20, 2020 May 21, 2020
Sidra Bint Abdul-Majid Sills May 17, 2020 May 21, 2020
Rifka Kamal.. May 17, 2020 May 19, 2020
Mohamoud Abdi Osman.. May 17, 2020 May 19, 2020
Maqsood Ahmad Sheikh May 17, 2020 May 18, 2020
Indah Adenan May 17, 2020 May 18, 2020
Ibrahim Adam Ibrahim May 18, 2020 May 18, 2020
Ibraheem Shaikh May 11, 2020 May 16, 2020
Youdit Haryanto May 16, 2020 May 16, 2020
Khutejabi Mujawar May 14, 2020 May 15, 2020
Halima Mohamed May 14, 2020 May 15, 2020
Youssef Chlaihi.. May 11, 2020 May 14, 2020
Md Safi Ullah May 13, 2020 May 14, 2020
Waqar Malik May 12, 2020 May 13, 2020
Mohammad Faisal Ahmed May 12, 2020 May 13, 2020
Alhaji umarou Jalloh May 9, 2020 May 11, 2020
Mary Risheg May 9, 2020 May 10, 2020
Abdul Samad Khan May 8, 2020 May 9, 2020
Amjad Pervez.. May 7, 2020 May 7, 2020
Adama Turay May 2, 2020 May 7, 2020
Rania Mohamed Hago.. May 2, 2020 May 6, 2020
Mohamed Lamin Yattara May 4, 2020 May 6, 2020
Daha Ismael.. May 2, 2020 May 3, 2020
Abou Bakar Jalloh.. April 30, 2020 May 3, 2020
Osman H. Aman April 20, 2020 April 27, 2020
Abdul Karim D.Al-Rossi.. April 26, 2020 April 27, 2020
Khadiza Begum.. April 26, 2020 April 26, 2020
Pervaiz Mohammad April 25, 2020 April 25, 2020
Abdelhafid Oukhouya.. April 22, 2020 April 24, 2020
Kamran Karamat April 23, 2020 April 24, 2020
Muna Tesfu April 23, 2020 April 24, 2020
Agha Ahmad Nawaz Khan April 22, 2020 April 22, 2020
Mohamed Nur Ahmed ismail Ibrahim April 21, 2020 April 22, 2020
Merghani Kuna April 22, 2020 April 22, 2020
Sara Abdulla April 20, 2020 April 21, 2020
Mohamood Jama Mussa April 21, 2020 April 21, 2020
Haja Salamatu Kargbo April 19, 2020 April 20, 2020
John “Prince” Sheikh.. April 18, 2020 April 19, 2020
Ibado Abdi Salah April 17, 2020 April 18, 2020
Hamza Asim April 12, 2020 April 18, 2020
Saeed Basheer Abdullah April 16, 2020 April 17, 2020
Farid Uddin.. April 16, 0202 April 17, 2020
Hamzi Mohamed April 15, 2020 April 17, 2020
Baby lily April 12, 2020 April 13, 2020
Muhammad Musahidur Rahman.. April 12, 2020 April 13, 2020
5